Facebook icon Instagram icon
+420 608 967 078 mobile menu
 

Zásady zpracování osobních údajů

Společnost Body & Care Clinic s. r. o., IČO: 028 84 623, se sídlem Třebotov 252 26, V Pořadí 381, zapsaná u městského soudu v Praze oddíl C vložka 224910, provozovatel webových stránek https://www.wonder-technology.cz/, (dale jen “Společnost”), tímto v prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými zákonnými ustanoveními na ochranu osobních údajů Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů účinném od 25. 5. 2018. V těchto zásadách zpracování osobních údajů (dále jen “Nařízení”) Vás informujeme o tom, jaké osobní údaje o Vás shromažďujeme a jakým způsobem je dále používáme, navštívíte-li naše webové stránky.

1. Osobní údaje a jejich zpracování

– Osobní údaje jsou veškeré informace vedoucí k identifikaci osoby.
– Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s dokončením objednávky termínu procedury nebo konzultace na pobočce: jméno a příjmení, e-mailová adresa a telefon.
– Společnost zpracovává následující kategorie osobních údajů, které potřebuje v souvislosti s doručením zboží kupujícímu: název, údaje a adresa společnosti, jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefon, platební údaje, doručovací adresa .
– Osobní údaje mohou být rovněž použity pro marketingové účely v souvislosti s oprávněným zájmem Společnosti.
– Osobní údaje mohou být předány třetím subjektům, jako dopravní společnosti nebo banky, pouze je-li to nezbytně nutné vzhledem k vyřízení Vaší objednávky.
– Abychom naše zákazníky informovali o novinkách a speciálních nabídkách, používáme k tomuto účelu obchodní sdělení prostřednictvím E-mailu, tzv.Newsletter. V případě, že se odhlásíte z odběru newsletteru, nebudeme již Vaše kontakty pro tyto účely používat.

2. Zabezpečení a uchovávání osobních údajů.

Pro účely přímého marketingu prováděného na základě oprávněného zájmu Společnosti budou výše uvedené osobní údaje klientů u Společnosti uloženy po dobu 3 let, nebo do odvolání souhlasu. Dokumenty, v nichž jsou obsaženy osobní údaje klientů, Společnost bude v případech, kdy jí to ukládá závazný předpis, archivovat po předepsanou dobu.

3. Práva klientů

Společnost tímto informuje své klienty, že za podmínek stanovených v Nařízení má každý subjekt údajů od 25. 5. 2018 vůči společnosti právo:
– Požadovat informaci o tom, jaké osobní údaje zpracováváme.
– Vyžádat si přístup k těmto údajům a v případě nejasností je aktualizovat nebo opravit.
– Požadovat výmaz těchto osobních údajů.
– Požadovat omezení zpracování těchto údajů.

4. K návštěvě našich webových stránek

Webtracking

Při návštěvě naší webové stránky sbíráme, shromažďujeme a vyhodnocujeme potřebné údaje prostřednictvím pixelů nainstalovaných na našich stránkách, tím je zajištěno bezproblémové propojení s Vaším webovým prohlížečem, který nám zasílá následující údaje: typ a verze prohlížeče, použitý operační systém, typ zařízení, rozlišení obrazovky, barevný režim obrazovky, verze technologie Flash, podpora jazyka Java, značka mobilního zařízení, vstupní stránka do prohlížeče, doba trvání návštěvy, údaj zda se jedná o nového nebo vracejícího se klienta, splnění cíle tedy zda se podařilo odeslat formulář s objednávkou.

Cookies

V rámci webu používáme cookies. Jedná se o male soubory obsahující údaje, které mohou být při návštěvě našich webových stránek uloženy do Vašeho počítače. Při používání cookies nedochází k načítání Vašich osobních údajů, ledaže byste s tím vysloveně projevili souhlas. Souhlas s použitím cookies není podmínkou pro návštěvu našeho webu. Používáme tato cookies: last klik (jednorázová návštěva), session cookie (jednorázově), ever cookie (Starý nebo nový zákazník? Doba trvání 60 měsíců).

IP adresa

IP adresa je používána pouze za účelem rozpoznání jednotlivého rozpoznání přihlášení. Ip adresy nijak neshromažďujeme a není tak možné jejich prostřednictvím přiřadit konkrétního uživatele.

Mapy

Mapa pobočky: Na našem webu máte možnost použít mapy od Google Maps. Při použití vyhledávače nedochází k přenosu IP adresy.
Každý klient bere tímto na vědomí, že prostřednictvým zde výše uvedených informací byl Společností poučen o svých právech na ochranu osobních údajů podle článku 13, 15 a 20. V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady, č. 2016/679 účinném od 25. 5. 2018 Body & Care Clinic s.r.o.

V Pořadí 318
Třebotov 252 26
IČO: 028 84 623